LaDílna je nezávislý prostor pro psychoterapii, osobnostní růst i prosté zastavení 

                         ..poskytujeme

  • psychoterapii 

    jako doplnění psychiatrické léčby nebo jako formu sebepoznání, která směřuje k lepšímu využití vlastních možností, pochopení osobních potíží, hledání jejich řešení a je jednou z cest k plnějšímu žití; terapie je založená na spolupráci klienta a terapeuta na dohodnuté zakázce, terapie může mít dlouhodobější charakter; formy terapeutické práce se liší podle zaměření terapeuta (KBT, PCA, Gestalt)

  • skupinovou psychoterapii   
    pro lidi s potížemi v oblasti mezilidských vztahů a/nebo s potížemi přijmout sebe sama - každou středu  16:45 -18:15 (noví zájemci o vstup do skupiny se vždy předem domluví na setkání s  terapeuty Janou Eismanovou nebo Olegem Maischeiderem)
  • skupinu pro pracovníky v pomáhajících profesích                    určena pro zdravotní sestry, ošetřovatele, sociální pracovníky, pracuje s osobními i profesními tématy (např. burnout syndrom,konflikty  na pracovišti, regenerace sil aj.), reaguje na absenci "emocionálního ošetření" zejména zdravotnického personálu. Koná se každé 1. úterý v měsíci (noví zájemci o vstup do skupiny se vždy musí registrovat u Jany Eismanové)
  • seminář pro veřejnost " Techniky KBT "                             18.3:2017  od 9:00 do 12:00 vede Mgr. Kateřina Fajtová - počet míst je omezený, registrace předem u Mgr. Fajtové telefonicky nebo mailem na adrese: katkafajtova@gmail.com 


                                    ::: adresa
                                                                                          Houškova 24
                                                                                          Plzeň - Slovany


v LaDílně pracují..

Mgr. Jana Eismanová

psychoterapeutka, zdravotní sestra

tel.:  603 901 175

Mgr. Kateřina Fajtová

psycholog, terapeut (vlastní web)

tel.: 603 533 843

Oleg Maischeider

terapeut

tel.: 721 510 553


                     ::: hrazení služeb

poradenské a konzultační služby poskytujeme na základě živnostenského oprávnění, služby jsou hrazeny financovány pouze z příspěvků klientů; cena 50ti minut konzultačního času činí 500 Kč, nebo podle dohody; poplatek za terapeutickou skupinu je 200Kč/90 minut (1 setkání).


o nás            :::

Jana Eismanová

Původní profesí zdravotní sestra, vystudovala obor Psychosociální studia na UK v Praze, v roce 2010 ukončila psychoterapeutický výcvik v PCA (person centered approach).  Pracovní zkušenosti sestry získala na oddělení JIP a v hospicu. Dlouhodobě se věnuje individuální i skupinové práci s duševně nemocnými a jejich rodinami (PN Bohnice Praha, Ledovec Plzeň). V roce 2013 založila spolu s kolegy terapeutický prostor LaDílna, kde vede terapeutickou skupinu a věnuje se individuální terapii. V roce 2016 dokončila specializační vzdělávání v oboru psychiatrická sestra. Mimo jiné pracuje jako lektorka a zabývá se prací s tělem prostřednictvím tance Flamenco, kterému se věnuje od roku 2010. Aktuálně prochází Gestalt výcvikem ve Středisku komplexní terapie Liberec.
 
 Katka Fajtová


Vystudovala jednooborovou psychologii na Katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od ukončení studia pracuje v Pedagogicko psychologické poradně v Plzni jako psycholog a věnuje se zejména diagnostice a poradenství v oblasti školství. Kromě individuální práce s dětmi, dospívajícími, rodiči nebo učiteli má také zkušenosti se skupinami, ale i například přednášením, pořádáním workshopů a teambuildingových aktivit. Mimo své zaměstnání získává zkušenosti především ve zdravotnictví. V Remediu absolvovala kurz Komunikačních dovedností a akreditovaný výcvikový kurz Krizová intervence. Aby mohla nabídnout svým klientům také kvalitní podpůrnou terapii, od roku 2010 prochází výcvikem v Kognitivně behaviorální terapii (Odyssea - Mezinárodní institut KBT).

 

Oleg Maischeider

Gestalt terapeut, spolupracuje s Ligou Otevřených Mužů jako lektor programů Mužská cesta a Metoda zvládání vzteku. V současné době pracuje v Ledovci s osobami, které mají duševní onemocnění. V minulosti pracoval v adiktologických poradenských službách a v terapeutické komunitě pro léčbu závislostí. V LaDílně se podílí se na vedení terapeutické skupiny a věnuje se individuální terapii.