LaDílna je nezávislý prostor pro psychoterapii, osobnostní růst i prosté zastavení 

                         ..poskytujeme

 • poradenství

   v průběhu řešení aktuální situace, nabízíme oporu v hledání cesty zátěžovou situací, podle potřeby klienta poskytujeme krizovou intervenci; poradenství bývá krátkodobé – do tří setkání;

 • psychoterapii 

  jako doplnění psychiatrické léčby nebo jako formu sebepoznání, která směřuje k lepšímu využití vlastních možností, pochopení osobních potíží, hledání jejich řešení a je jednou z cest k plnějšímu žití; terapie je založená na spolupráci klienta a terapeuta na dohodnuté zakázce, terapie může mít dlouhodobější charakter; formy terapeutické práce se liší podle zaměření terapeuta (KBT, PCA, psychodynamická terapie);

 • reflexi
  jde o jediné setkání - možnost se zastavit a nahlédnout na svou aktuální životní situaci s pomocí druhého člověka, šance získat odstup a pevný bod před vykročením novým směrem; případně pomůžeme zorientovat se v dostupných službách v okolí a najít pro sebe vhodnější pomoc u jiných kolegů v rámci regionální podpůrné sitě;
 • párovou a rodinnou terapii

  která se zabývá rozmanitými potížemi v rodině či páru, směřuje k vylepšení vzájemných vztahů; tato forma podpory zkoumá motivace a názory všech členů rodiny (pracujeme nejlépe se všemi členy rodiny); při práci s párem sleduje cíl přijmout lépe sebe i druhého, projasnit vztahy. Pomůžeme vám vymyslet a realizovat změnu, která bude přinášet prospěch oběma v páru, případně celé rodině; 
  - - - Párovou a rodinnou terapii poskytujeme v terapeutickém páru.

 • skupinovou psychoterapii
  pro lidi s potížemi v oblasti mezilidských vztahů a/nebo s potížemi přijmout sebe sama; (každou středu - 16:30-18:00, registrace předem u Jany Eismanové nebo Olina Maischeidera)


                       :::           adresa
                                                                                                            Houškova 24
                                                                                                        Plzeň - Slovany


v LaDílně pracují..

Mgr. Jana Eismanová
psychoterapeutka, zdravotní sestra
tel.:  603 901 175

Mgr. Kateřina Fajtová
psycholog, terapeut (vlastní web)
tel.: 603 533 843

Mgr. Michal Slivka
konzultant, terapeut
tel.: 777 598 945

Mgr. Dagmar Mrázová Špillerová
párová a rodinná terapeutka
tel.: 724 808 225

Oleg Maischeider
terapeut
tel.: 721 510 553


                     ::: hrazení služeb

poradenské a konzultační služby poskytujeme na základě živnostenského oprávnění, služby jsou hrazeny financovány pouze z příspěvků klientů; cena 50ti minut konzultačního času činí 500 Kč, nebo podle dohody; poplatek za terapeutickou skupinu je 600Kč/měsíc; cena 1 hodiny párové/rodinné terapie činí 1000 Kč.


o nás            :::

Jana Eismanová

 
Původní profesí zdravotní sestra (v letech 2000 - 2003 pracovala na odd. JIP, FN Na Bulovce Praha).  Během studií pracovala na akutním oddělení PL Bohnice jako terapeutka. V roce 2005 ukončila studia na UK v Praze v oboru Psychosociální vědy a v tomtéž roce nastupuje do Poradenského centra Ledovec, kde se dodnes věnuje práci s duševně nemocnými. V roce 2010 ukončila psychoterapeutický výcvik v PCA (person centered approach), od té doby se věnuje individuálnímu poradenství a v roce 2013 zakládá s kolegy terapeutický prostor pod názvem Ladílna. Od roku 2003 příležitostně pracuje v hospicu sv. Lazara v Plzni jako zdravotní sestra. V současné době připravuje s kolegy sebezkušenostní vzdělávací program pro zdravotní sestry.Katka Fajtová


Vystudovala jednooborovou psychologii na Katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od ukončení studia pracuje v Pedagogicko psychologické poradně v Plzni jako psycholog a věnuje se zejména diagnostice a poradenství v oblasti školství. Kromě individuální práce s dětmi, dospívajícími, rodiči nebo učiteli má také zkušenosti se skupinami, ale i například přednášením, pořádáním workshopů a teambuildingových aktivit. Mimo své zaměstnání získává zkušenosti především ve zdravotnictví. V Remediu absolvovala kurz Komunikačních dovedností a akreditovaný výcvikový kurz Krizová intervence. Aby mohla nabídnout svým klientům také kvalitní podpůrnou terapii, od roku 2010 prochází výcvikem v Kognitivně behaviorální terapii (Odyssea - Mezinárodní institut KBT).


Michal Slivka

Práci s lidmi se věnuje od roku 2005. Začal jako konzultant studentů s psychickou nemocí v programu podporované vzdělávání (Ledovec, o.s.), mezi lety 2009 a 2013 působil v Pedagogicko-psychologické poradně v Plzni jako oblastní metodik prevence, pracoval zde se školními kolektivy žáků i pedagogů. Aktuálně se věnuje práci se závislými.
Ač vystudovaný sociální antropolog (FF ZČU), od dokončení VŠ studia se vzdělává v umění pomáhat v oblasti sociálních služeb, absolvoval mj. výcvik v krizové intervenci (Remedium 150h, Rafae 50h) a hlubinné skupinové psychoterapii (Pražská vysoká škola psychosociálních studií, 2009-2014). Vzdělává se dále v poradenství a psychoterapii, studuje psychologii na FF UP v Olomouci. 
V LaDílně pracuje v tandemu s Dášou M. Špillerovou s páry a rodinami.    

 

Dagmar Mrázová Špillerová

Dokončuje výcvik v integrativní rodinné terapii u Jitky Vodňanské, výcvik v hlubinné skupinové psychoterapii ukončen v r. 2008. Vystudovala gymnázium, střední zdravotnickou školu - nástavbové studium a magisterský obor sociální práce. Dvacet let pracovala ve zdravotnictví, čtrnáctý rok se orientuje na poradenství a psychoterapii. V současné době pracuje se závislými jako individuální i párová či rodinná terapeutka. 


Oleg Maischeider

Vystudoval gymnázium a nástavbové studium - původní profesí radiologický laborant. Mnoho let pracoval  s drogově závislými jak v terénu, tak i v terapeutické komunitě. V současné době pracuje v Ledovci. Spolupracuje s Ligou otevřených mužů. Dokončuje výcvik v integrativní Gestalt terapii. V Ladílně pracuje jako individuální i skupinový terapeut.